Friday, February 25, 2011

Ang Aking PaglalakbayLarawan ko noona ako'y isang taong gulang

       Ako si Maria Loida M. Canada. Ang aking mga magulang ay sina Gng. Delia Canada at G. Isidro Canada. Kami ay pitong magkakapatid, tatlong lalaki at apat na babae.
Larawan ko kasama ang aking ama noong ako ay nagtapos ng elementarya
      Nag-aral ako ng kinder at unang baitang sa paaralan ng sentral ng Buenavista at ako ay nasa pangangalaga ng aking ina. Pagkatapos noon ay pansamantala akong napawalay  sa kanya ng dalawang taon dahil nag-aral ako ng ikalawa at ikatlong baitang sa aking tiyahin. Nang nasa ikalawang baitang na ako ay isinilang ang aking bunsong lalaking kapatid. Masaya ako dahil nagkaroon na naman ng bagong miyembro ang aming pamilya. Sa loob ng dalawang taong iyon ay labis akong nahirapan dahil hindi ako sanay na wala siya sa aking tabi. Kaya nang ako ay nasa ikaapat na baitang na ay muli akong kinuha ng aking mga magulang. Nag-aral ako mula ikaapat hanggang ikaanim na baitang sa Mababang Paaralan ng Del Rosario. Nahirapan ako noong una dahil wala akong kakilala at kaibigan sa lugar na iyon. Hindi rin ako sanay na magalakad ng malayo, pero mas gugustuhin ko na iyon kaysa mawalay muli ako sa aking mga magulang. Hindi nagtagal ay nagkaroon rin ako ng mga kaibigan. Naging panlaban ako sa mga quiz bee sa labas ng paaralan. Sa bawat pagtatapos ng taon ay may iniuuwi akong medalya ng karangalan sa aking mga magulang. Masaya sila dahil nagsisikap akong suklian ang mga paghihirap at pagsuporta na ibinibigay nila para sa akin. Nagtapos ako ng elementary sa paaralang iyon na nagkamit ng unang karangalan. Masayang-masaya ako dahil nagkaroon ng magandang bunga ang mga paghihirap at pagsisikap ko. Sa araw ng pagtatapos ay nakadaupang-palad ko ang mga iginagalang na personalidad sa aming bayan. Nagbigay rin ako ng mensahe sa mga mag-aaral upang sila’y magkaroon ng inspirasyon na lalong pagsikapan ang kanilang pag-aaral. Alam  ko na ang pagtatapos ko sa elementary ay hudyat lamang ng bagong simu. Kamag-aral ko siya mula una hanggang ikatlong baitang at ikalima hanggang ikaanim na baitang. Nagkahiwalay kami noong nasa ikaapat na baitang ako dahil lumipat ako ng paaralan. Ngunit lumipat rin siya sa paaralang nilipatan ko noong nasa ikalimang baitang kami kaya muli kaming nagkasama. Marami kaming masasayang alaala dahil lagi kaming magkasama.
      Nagbakasyon kami ng aking ina sa isa kong kapatid sa Laguna pagkatapos ng graduation. Habang kami ay nagbabakasyon ay inalok ako ng aking kapatid na dito na lang mag-aral ng sekundarya. Pinamili ako ng aking ina kung saan ko gusting mag-aral. Mas pinili ko na dito na lang mag-aral dahil gusto ko ng bagong environment. Kahit kapalit noon ay ang pagkakawalay kong muli sa kanya. Nakadama ako ng kalungkutan ng siya ay bumalik na sa aming bayan. Naisip ko rin ang aking kaibigan, hindi na kami magkasama ngayong sekundarya. Natapos ang bakasyon at dumating ang pasukan.
       Ipina-enroll ako ng aking kapatid sa paaralan ng Dizon. Noong una ay namangha ako sa paaralan dahil sa laki nito. Tila ba ako’y maliligaw kapag ako’y nag-iisa na lamang. Napabilang ako sa pangkat A, kakatwa nga dahil ako lang ang nag-iisang nakauniporme sa unang araw sa aming klase. Kumuha ako ng examination upang mapabilang sa science. Kasama ako sa mga nakapasa kaya ako ay naging science. Noong una ay nahirapan akong mag-adjust dahil wala akong kahit isang kakilala sa klaseng iyon. Medyo natakot din ako dahil mukhang matatalino silang lahat. Sa ikalawang markahan ay nagkaroon ako ng karangalan kaya masayang-masaya ako. Unti-unti ko ring nakilala ang aking mga kaklase, mababait naman pala sila. Natapos ang iasang taon at akoay hindi natanggal sa science. Napabilang rin ako sa mga estudyanteng may karangalan.
        Nagbakasyon ako sa aking isa pang kapatid sa Angono. Inalok niya akong doon na lang mag-aral ng ikalawang antas. Tinanggihan ko siya kasi mas gusto ko sa Laguna. Ayaw ko na rin ng panibagong pakikipagsapalaran. Dumating na naman ang pasukan ako na ang nagpaenroll sa aking sarili. Sa unang araw ay nakakakaba dahil mukhang istrikta ang mga guro pero habang tumatagal ay makikilala mong mababait naman sila. Nabawasan ng dalawa ang aming pangkat dahil lumipat ng paaralan. Inilaban an gaming pangkat ng sabayang pagbigkas sa labas ng paaralan. Nanalo ang aming grupo ng ikalawang pwesto kaya masayang-masaya kaming lahat. Wala na kaming klase sa hapon pagkatapos niyon. Muli kaming nilaban ng sabayang pagbigkas ngunit natalo kami, nakakalungkot pero dapat naming tanggapin na sa bawat kumpetisyon ay mayroon talagang natatalo.
        Bahagi na ng ikalawang antas ang Florante at Laura. Tuwing hapon ay nagpapraktis kami kaya lagi akong napapagalitan dahil ginagabi sa pag-uwi. Sa araw ng laban ay nakakuha kami ng ikalawang pwesto at nakuha ng pangkat A ang unang pwesto. Tanggap naman naming ang aming pagkatalo. Nakakuha ako ng karangalan sa una at ikatlong markahan. Napabilang rin ako sa nagkamit ng karangalan sa pagtatapos ng taon.
Larawan ko noong JS Prom
       Bakasyon na naman gusto ko sanang pumunta sa aming probinsya upang Makita ang dati kong kamag-aral at kaibigan. Nag-ipon pa ako ng pamasahe para makapunta roon. Pero hindi ako pimayagan ng aking ina kaya ditto na lang ako nagbakasyon. Pasukan na naman nasa ikatlong antas na ako. Sabi nila pagbutihin ko lalo ang aking pag-aaral. Ito raw ang pinakamahirap sa antas ng sekundarya. Tatlumpu’t-tatlo pa rin kami sa klase, Masaya dahil walang natanggal sa amin. Siguro nga ito ang pinakamahirap sa lahat ng antas. Mas nagging haggard kami kaysa dati. Karaniwan na rin sa antas na ito nababawasan ang mga science. Kaya kailangan talagang dagdagan pa ang sipag sa pag-aaral, kung gusting makagraduate ng nasa science section. May contest din kaming sinalihan tulad ng Jazz Chant nanalo kami ng unang pwesto. Ang JS Prom ay bahagi na ng sekundarya. Karamihan sa mga kaklase ko ay excited dahil makakasayaw nila ang kanilang mga napupusuan na nasa ikaapat na antas na. ginanap ang nasabing event sa gymnasium ng Paaralang Sentaral ng San Pablo. Ang tema ay Hawaiian at madarama mo talaga na ikaw ay parang nasa beach dahil sa mga dekorasyon. Mayroon ring sumayaw ng fire dance at mga  drum beaters. Natapos ang kasiyahan sa ganap na ika-apat ng umaga.
          Ginanap ang paggagawad ng karangalan para sa mga estudyante na nagkamit ng karangalan para sa ikalawa at ikatlong markahan at napabilang ako sa kanila kaya medyo nabawasan ang aking pag-aalala na matatanggal ako sa science. Pero hindi pa sapat iyon kaya heto pa rin ako at patuloy na nagsisikap para sa aking marka at magandang kinabukasan.

Monday, February 14, 2011

Wisdom Enthusiast’s Etmology

      Naturally, we always thought that there’s a story behind every title. Sometimes it is sad, happy, but most of all I like inspiring. Now, let’s find out the origin of wisdom enthusiast. We all know that wisdom means a store of knowledge, an ability of distinguishing right from wrong and enthusiast means a fervent zeal for something. I choose this name because I think that these are the best words that describe my personality. I encounter a little hardship in creating my blogs name because it should be suit on my personality.

    As of my hobbies, I’m fond of reading books especially in history because I believed that having knowledge in the past can give the person idea to realize the importance of the heroic deed of his folks. It narrates the history of a particular land. It also helps to expand our knowledge on different cultures. I love watching documentaries and TV shows that tackle the different problems in our society as well as our environment. These shows help a lot in encouraging people to take care of our mother earth. I also love listening liturgical songs.

    Learning is apart of growing up so don’t be afraid to face difficulties and mistakes in your life. We are studying in the school to catch up new knowledge. In science, we learned the significance of the things that we seen around us. We are able to discover new that things by experimenting and observing which a part of science. You can see the relationship between different objects if you have stored knowledge in physics. Gathering information excites me because I know that I will encounter new terms that I can add into my vocabulary words. Being knowledgeable is one factor that can help in pursuing our dreams. So, continue in studying and loving wisdom.

Dizon 2020

        Mabilis na lumipas ang maraming taon, kasabay ng mabilis na paglago ng teknolohiya. Kay laki na nga ng pinagbago ng paaralang sekundarya ng Dizon. Mas dumami na ang mga silid-aralan kaya ang bawat pangkat ay mayroon ng kanya-kanyang silid. Ang lahat ng pangkat ng bawat antas ay mayroon ng asignaturang kompyuter. Nagkaroon na ng guwardiya ang paaralan na nagbabantay upang hindi na makapasok ang mga taga-labas na walang ginawa kundi manggulo sa loob ng paaralan. May sarili ng xerox machine ang paaralan. Maraming iba’t-ibang samahan ang naitatag upang hasain ang mga kakayahan ng mga estudyante. Ang silid-aklatan ay punung-puno ng mga aklat, diksyunaryo, encyclopedia, almanac at dyaryo ng niba’t-ibang pahayagan na maaaring gamitin sa pananaliksik. Ang lahat ng estudyante ay mayroon ng mga aklat di tulad ng dati iilan lamang ang nabibigyan ng aklat dahil sa kakulangan kaya ang iba’y nanghihiram na lamang. Mayroon na ring inilaang pook kung saan isinasagawa ang mahahalagang pangyayari tulad ng pagpaparangal sa mga nanalo sa mga paligsahan sa iba’t-ibang asignatura. Tuwing tanghali maraming makikitang estudyante sa loob ng silid-aklatan na ginagawang libangan ang pagbabasa. Mas lalong naging aktibo ang mga guro na isulong ang pagtatanim ng puno at pangangalaga sa kapaligiran.

       Malaki ang naitutulong ng paaralang Dizon sa paghubog ng mga kakayahan ng bawat estudyante. Nabibigyan sila ng pagkakataong linangin ang kakayahan sa pananalita sa pamamagitan ng pagsali sa mga paligsahan sa pagtula at pagtatalumpati. Ang bawat isa ay hinihikayat ng mga guro na pagyamanin at ilabas ang kanilang mga natatagong talento. Ang pagiging istrikta ng mga guro ay malaking tulong upang maging masipag ang mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral. Dahil sa pagtutulungan ng mga guro at estudyante lagging nagkakamit ang Dizon ng karangalan sa tuwing lumalaban ng paligsahan sa labas ng paaralan. Pinagibayo rin ang pakikilahok sa iba’t-ibang larangan ng isports. Kasabay nito ang pagsusulong ng pangangalaga sa kalusugan ng bawat mag-aaral.

       May iba’t-ibang hilig ang mga tao. May mga taong paborito ang math, ang iba naman ayaw na ayaw. Pangkaraniwan ng makikita at maririnig iyon sa paaralan. Lalo na iyong mga x at y hindi naman daw iyon magagamit sa pagbili, sabi ng mga ayaw sa math siyempre ipagtatanggol naman iyon ng mga paborito ang math, kung minsan nga nagkakaroon pa ng pagtatalo dahil lang doon. Ang pananaw ko naman lahat ng kaalaman na itinuturo ng paaralan ay magagamit natin sa hinaharap kaya tanggapin na lang natin.

       Kay laki na ginagampanan ng mga paaralan sa ating lipunan. Sila ang humuhubog ng mga kabataan na susunod na mamumuno sa pamahalaan. Marami ang naging propesyunal mula sa paaralang Dizon. Makikita sa kanila ang mga kagandahang asal at karunungang itinuro ng paaralan. May mga naging guro na muling nagbabalik sa paaralang Dizon upang ibahagi ang kanilang kaalaman sa bagong henerasyon. Isa na roon sin Ms. Amora, natatandaan ko pa noong nasa sekundarya pa lang kami ay pangarap na niya ang maging isang guro. Isa siya sa mga kaklase ko sa section, tatlumpu’t tatlo kami noong III-Science kami. Natutuwa ako para sa kanya dahil natupad na niya ang kanyang ambisyon. Ang iba sa amin ay naging negosyante, architect, accountant, chef, broadcaster, lawyer, at inhinyero na tulad ko. Sa batang edad, lahat sila ay matagumpay na sa pinili nilang karera. Ako naman patuloy na nagsisikap para makilala sa pinili kong propesyon. Simple lang naman ang pangarap ko ang makatulong sa aking pamilya at mapatapos ang aking kapatid sa pag-aaral. Sa ngayon natupad ko na iyon. Madalas din kaming magkitang magkakaibigan, nagbabalitaan at nagkukwentuhan kapag may libreng oras.

      Paminsan-minsa’y pumupunta ako sa Dizon. Pinagmamasdan ko ang oval at sa tuwing ginagawa ko iyon. Naaalala ko ang masasayang pangyayari sa nakaraan. Kapag vacant pumupunta kami sa oval, nagkukwentuhan, paminsan-minsa’y naglalaro, nagrerelax din pagbalik kasi sa room, subsob na naman sa pag-aaral, gagawa ng takdang-aralin para hindi na gumawa sa bahay. Maghahanda para sa mga quiz at test upang makakuha ng mataas na marka nakakatakot bumagsak dahil siguradong matatanggal sa section kapag nagkaroon ng line of seven sa card o kaya naman ay below 85 sa average ng major subjects. Magkakasundo naman kaming lahat na magkakaklase lalo na noong nasa ikatlong antas kami. Sa tagal na nga ba naman ng tatlong taon naming magkakasama, dapat lang na magkakaclose na kami. Masaya rin naman kahit medyo mahirap kasi mas maraming units kaysa sa regular section. Ilan lang iyan sa mga pangyayaring natatandaan ko.

      Iisa lang naman ang layunin ng mga paaralan ang makapagbigay ng magandang edukasyon sa mga kabataan. Nagsisilbing silang training ground kung saan hinahasa ang mga kakayahan ng isang personalidad. Nagtuturo rin sila ng mga kabutihang asal, nag-aalis ng kamangmangan at nagdidisiplina sa mga mag-aaral. Sa paaralan nakakakuha tayo ng kaalaman. Kaalamang gagabay sa atin upang makilala ang tama at mali, at isang bagay na hindi mananakaw ninuman. Sila rin ang nagmumulat sa atin ng tunay na kahulugan ng buhay. Ang bawat pangyayari sa paaralan ay nakapagpapatatag sa isang tao. Ang isang edukadong tao ay may lakas ng loob na tumayo at magsalita sa harap ng karamihan sapagkat alam niya ang kanyang ginagawa. Ang kanyang pagsasalita ay maingat at pinipili niyang mabuti ang tamang salitang kanyang bibigkasin. Ialan lamang iyan sa mga kabutihang naidudulot ng edukasyon na ibinibigay ng paaralan.

        Sa mga mag-aaral dapat nating pasalamatan ang ating paaralan na patuloy na nagbibigay ng dekalidad na edukasyon. Isabuhay ang mga natutunan at magsikap para sa ating bayan. Tanawin nating malaking utang na loob ang pag-aaruga niya sa loob ng apat na taon. Isang karangalan para sa kanya kung tayo ay magiging mabuting mamamayan sa hinaharap.

Sunday, February 13, 2011

Percy Jackson and the Olympians: The Lightning Thief


Pamagat: Percy Jackson and The Olympian: The Lightning Thief
Tagpo: Hollywood, Las Vegas, Nashville,
Genre:Mythical
Mga Pangunahing Tauhan:
   Logan Lerman bilang Percy Jackson, anak ni Poseidon
   Alexandra Daddario bilang Annabeth Chase, anak ni Athena
   Brandon T. Jackson bilang Grover Underwood, matalik na kaibigan ni Percy
   Jake Abel bilang Luke Castellan, anak ni Hermes
Mga Diyos:
   Sean Bean bilang Zeus, Diyos ng kalangitan at Hari ng mga Diyos, asawa ni Hera, kapatid ni Poseidon at ama ni Persephone
   Kevin Mckidd bilang Poseidon, kapatid ni Zeus at Hades, Diyos ng Karagatan at ama ni Percy
   Steve Coogan bilang Hades,Diyos ng mga Patay at kailaliman, asawa ni Persephone
   Melina Kanakaredes Bilang Athena, Diyosa ng Karunungan at Digmaan
   Dylan Neal bilang Hermes, mensahero ng mga Diyos
   Rosario Dawson bilang Persephone, Diyosa ng tagsibol, anak ni Zeus at Demeter
   Erica cerra bilang Hera, Diyosa ng pagpapamilya at pag-aasawa
   Stefanie Von Pfetter bilang Demeter, diyosa ng agrikultura
   Ona Grauer bilang Artemis, Diyosa ng buwan at pangangaso
   Serinda swan bilang Aphrodite, Diyosa ng Kagandahan
   Marielle Jaffe bilang maliit na Aphrodite
   Conrad Coates bilang Hephaestus
   Kay Winstone bilang Ares, Diyos ng digmaan at iniibig ni AphroditeMythical Creatures:
  Uma Thurman bilang Medusa
  Pierce Brosman bilang Chiron
  Maria Olsen bilang Mrs. Dodds,tagapagsilbi ni Hades
  Julian Richings bilang Charon
  Chelann Simmons bilang lotus-eater
Mga Mortal:
  Catherine Keener bilang Sally Jackson, ina ni Percy
  Joe Pantoliano bilang Gabe Ugliano, pangalawang ama ni Percy

Buod:
     Sa tuktok ng Empire State Building,sinabi ni Zeus sa kanyang kapatid na si Poseidon na ninakaw ang “lightning bolt”. Pinagbintangan niya ang anak nito na siyang nagnakaw kaya pinagtanggol naman ito ni Poseidon, sinabi ni Zeus na dapat ibalik ang ninakaw sa loob na labing-apat na araw kung hindi ay magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng mga Olympian.Natuklasan ng labimpitong taong gulang na si Percy Jackson na nakatatagal siya ng pitong minuto sa ilalim ng tubig, kaya nagtataka siya sa kanyang sarili. Nalaman niyang tinatratong tagapagsilbi ang kanyang ina na si Sally Jackson ng kanyang pangalawang ama na si Gabe Ugliano.Sumama si Percy sa isang paglalakbay-aral tungkol sa sining ng mga Griyego at Romano, kasama niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Grover Underwood. Sa paglalakbay-aral,inilayo siya ng isang Fury mula sa kanyang mga kasama na nagkunwaring guro niya sa Ingles, inatake siya nito at tinanong tungkol sa nawawalang “lightning bolt”. Pinagtanggol siya ni G. Brunner(guro sa Latin) mula sa Fury. Pagkatapos matalo ang Fury, binigyan siya nito ng panulat tinagubilinan siya nitong gagamitin lamang iyon kung kinakailangan. Si Groverat Percy ay nagtungo sa kanilang apartment para ipaalam sa kanyang ina ang sitwasyon ni Percy. Matapos niyang insultuhin si gabe ay nagtangka itong gumanti sa kanya ngunit naunahan ito ni Grover.
     Sa utos ni Brunner, isinama ni Grover si Percy sa kampo ng half-blood kung saan nag-eensayo ang mga demigods, kasama rin nila pagpunta doon ang ina ni Percy. Nahirapang makapasok sa loob si Sally dahil isa siyang mortal na tao. Nahuli siya ng Minotaur na umatake sa kanila at naging bato siya sa harap ng kanyang anak. Nakipaglaban si Percy sa Minotaur gamit ang panulat na nagging espada. Nasabit ang sungay ng Minotaur sa puno kaya napatay siya ni Percy. Nagising si Percy sa isang pagamutan at nalaman niya kay Grover na siya ay walang malay sa loob ng tatlong araw. Naisip niyang ito’y isang panaginip lamang ngunit naag Makita niya ang binti ni Grover ay nalaman niyang iyon ay katotohanan at hindi isang panaginip lamang. Habang siya ay nasa kampo ng half-blood, nalaman niyang si Brunner ay isang Centaur at tagapag-ensayo sa kampo. Nalaman din niyang si Poseidon ang kanyang ama. Nagkita sila roon ni Luke Castellan at Annabeth Chase. Habang nasa kampo, natutunan niya mula sa boses ni Poseidon na ang tubig ay makapagpapagaling ng kanyang mga sugat.
      Nagpakita si Hades at sinabing si Sally ay bilanggo niya at nag-alok na ipagpapalit niya ito sa “lightning bolt”. Sinabihan ni Chiron si Percy na huwag magtiwala kundi ay magpunta sa Olympus at kumbinsihin si Zeus na inosente siya sa nangyari. Kasama si Grover at Annabeth umalis si Percy sa kampo upang maglakbay patungong kailaliman. Binigyan sila ni Luke ng kalasag. Lumilipad na sapatos at mapa u[ang makuha ang perlas ni Persephone na makakatulong sa kanila upang makalabas sa kailiman.
Ang unang perlas ay makikita sa Auntie Em’s Garden Emporium, ang lumang tindahan ng mga estatwa sa Leeds Point, New Jersey. Dito matatagpuan ang tahanan ni Medusa. Inatake niya ang tatlo pero nalinlang siya ng mga ito at nakuha nila ang perlas mula sa kanyang pulseras. Dinala rin nila ang ulo nito, na ginamit nila upang matalo ang hydra na sumalakay sa kanilang pagkuha ng ikalawang perlas mula sa estatwa ni Athena. Ang pangatlo at huling perlas ay nakuha nila sa roleta na nasa Lotus Hotel at Casino sa Las Vegas,na pinananahanan din ng Lotus-eaters.Habang naroroon hinikayat sila ng empleyado ng casino na kumain ng bulaklak ng lotus upang hindi sila makaalis sa lugar na iyon. Sa kabutihang palad, nabigyan agad ng ng babala ng boses ni Poseidon si Percy na huwag kakain ng mga bulaklak. Kaya ginising niya ang dalawa at tumakas sila dala ang perlas mula sa casino. Natanto nila na limang araw na sila sa casino at isang araw na lang ang natitira upang makuha ang “lightning bolt”. Itinuro sa kanila ng mapa ang daan patungo sa kailaliman na nasa Hollywood.
      Pumunta ang tatlo sa kailaliman at nakita nila doon si Persephone na nagkaroon ng pagtingin kay Grover. Sinubukan ni Percy na magpaliwanag kay Hades na hindi siya ang nagnakaw ng “lightning bolt”. Mula sa alikabok ay pinalitaw ni Hades ang kanyang ina. Ibinagsak niya ang kalasag na ibinigay ni Luke at lumabas doon ang “lightning bolt, sa gayo’y natuklasan nila ang katotohanan na sila ay ipinahamak nito. Kinumpronta sila ni Hades, tinulungan sila ni Persephone na makaalis sa luigar na iyon. Ibinunyag nito na kung papatayin ni Hades ang lahat ng Diyos, maiiwan siyang nag-iisa na kasama nito, na ayaw naman niyang mangyari. Ginamit nina Percy, Sally at Annabeth ang perlas upang makapunta sa bulwagan ng Olympus. Naiwan si Grover sa kailaliman. Lumitaw sila sa tuktok ng Empire State Building at sinalubong sila roon ni Luke na nagsabing siya ang tunay na nagnakaw ng “lightning bolt”. Ginawa niya iyon dahil gusto niyang siya ang mamahala ng Olympus at sinabing hindi na dapat sila nakalabas pa sa kailaliman. Naglaban sina Percy at Luke, nagtagumpay si Percy dahil na rin sa kakayahan niyang magmanipula ng tubig. Bumalik siya sa tuktok ng gusali at sumakay silang tatlo sa isang lihim na elevator patungong Olympus. Doon, ibinalik niya kay Zeus ang nawawalang “lightning bolt” at ibinunyag ang katotohanan tungkol kayLuke. Humingi siya ng tulong sa mga Diyos upang makabalik si Grover mula sa kailaliman at tinulungan naman siya ng mga ito. Bumalik siya sa kampo ng half-blood, kung saan ipinagpatuloy niya ang pag-eensayo.
     Hiniwalayan ni Sally si Gabe. Sa kagustuhan nitong uminom, binuksan nito angb ref at hindi pinansin ang sulat ni Percy na huwag bubuksan ito anuman ang mangyari. Nakita niya roon ang ulo ni Medusa at siya ay naging bato.

I am Responsible Netizen

      Being an internet citizen, we should be responsible every time we use internet. As of now, there are many websites that offer membership like yahoo, gmail, facebook, friendster, twitter and many more. You can also make your own blogsite. In posting, you should take consider the readers and the internet users. Correct grammar should always be observed When you copy in the internet you should cite the source or rephrase it so you can’t n be accused that you are only copier of articles.
      Many are imprisoned because of irresponsible posting, spamming and abusing others account. Securing password is the best way to protect our account so be sure that no one knows your password. We should always remember that irresponsible using of internet can affect ones dignity.
      In this modern time, many are addicted in using internet. As a student like me, I only use internet for searching information, sometimes for entertainment. We should control ourselves in using internet, never attempt in watching pornographies. Because as we all know when the technology is improving we may encounter more problems regarding it.

Thursday, February 10, 2011

Not Every Closed Eye Is Fall Asleep

     Maria, her mother and her six-year old brother Tim were in the living room. They had just finished lunch. It was a standing rule in the house that after lunch. Tim was not allowed to play downstairs.
     Maria saw Tim sneak out of the door. She wondered if her mother saw him too. Maria watched him as he tiptoed out of the room and down the stairs.
    “Tim,” her mother’s voice rang out. “Come back.”
    “How did you know he went out, Mother,” Maria asked. “I thought you weren’t looking at him.”
    “Well, Maria,” her mother smiled “remember the saying,”’Not every closed eye is asleep’”
    “What do you mean by that, Mother?” asked Maria.
    “It means that people often pretend not to see things when in reality they know everything that’s going on. Take, for example, a girl who cheats in class. The teacher may not say anything, but he or she probably knows everything the girl is doing. We grown-ups notice many things, but we don’t say anything about them. Our eyes seem to be closed nut we are not asleep, we know what’s going on, quite well.”
   “That’s a good proverb,” Maria exclaimed. “ I like it,” Maria repeated the proverb to herself.

Tuesday, February 8, 2011

Self-repect

    “Mother, what does self-respect mean?” Yna asked her mother.
    “Self-respect means respect for self,” her mother answered.
   “I know that’s what the word says. But this morning when I told my teacher so, she asked me to explain it further. I didn’t know what to say,” Yna complained.
   “You must learn to explain things,” her mother said. “When you find it hard to explain anything, try to give  examples. Examples help explain things.
   “Will you explain what self-respect means by giving examples, Mother?”
  "Yes, I will. A man has self-respect when he does nothing mean or dishonorable he will be ashamed of. He does only those things which make other people respect and like him because he respects himself.”
   “Thank you, Mother,” said Yna.